Trang chủ / TRUYỀN HÌNH ESPORTS TRỰC TUYẾN / Bài viết / BTV truyền hình trực tuyến

BTV truyền hình trực tuyến

By Admin | Mon, Mar 25, 2019 7:55 AM

Biên tập viên truyền hình trực tuyến là người lên ý tưởng, xây dựng kịch bản, lên kế hoạch thực hiện một nội dung nào đó dưới dạng video về Esports. Biên tập viên truyền hình trực tuyến biên soạn lời thoại chương trình, dự trù các chi phí cho chương trình cũng như lên danh sách diễn viên, khách mời xuất hiện trong chương trình truyền hình trực tuyến của mình.