Trang chủ / VẬN HÀNH GAME / Bài viết / Chuyên viên vận hành sản phẩm

Chuyên viên vận hành sản phẩm

By Admin | Mon, Mar 25, 2019 7:54 AM

Chuyên viên sản phẩm (Product Specialist) là người nắm vai trò vận hành trò chơi Esports, có nhiệm vụ đảm bảo các hoạt động trong trò chơi diễn ra đúng với kế hoạch định trước. Trong lĩnh vực Esports, chuyên viên sản phẩm sẽ hỗ trợ ban tổ chức các giải đấu không gặp vấn đề kĩ thuật trong quá trình giải đấu diễn ra, cũng như cung cấp các tài khoản thi đấu có xuất phát điểm y như nhau để đảm bảo sự công bằng. Chuyên viên sản phẩm & chuyên viên kiểm tra chất lượng sản phẩm sẽ đảm bảo kiểm tra tất cả các lỗi game có thể xảy ra trước khi phiên bản trò chơi được đưa vào thi đấu