Trang chủ / Blog / ĐH Công Nghiệp TP.HCM (IUH)

ĐH Công Nghiệp TP.HCM (IUH)

CLB Tài Năng Esports

9 người theo dõi

Về chúng tôi

Chủ tịch CLB: Hoàng Diệu Hiền

Email : 01267722307

 

ESC Đại học Công nghiệp TPHCM- Một năm hơn cả một chặng đường

Thành lập ngày 20/9/2015 dưới sự bảo trợ của VED với hơn 1.000 thành viên