Trang chủ / Blog / ESC Cao đẳng Công nghệ Đà Nẵng

ESC Cao đẳng Công nghệ Đà Nẵng

Câu lạc bộ thể thao điện tử trường Cao đẳng Công nghệ Đà Nẵng

9 người theo dõi

Về chúng tôi

Chủ tịch CLB: Huỳnh Ngọc Khánh

SĐT: 0974730577

Email: campus.cdcndn@gmail.com 

Bài viết được ghim

TỔNG KẾT OFFLINE MỪNG SN 1 TUỔI ESC CĐ CÔNG NGHỆ

1 NĂM 1 CHẶNG ĐƯỜNG