Trang chủ / Blog / ESC - ĐH Duy Tân

ESC - ĐH Duy Tân

CLB Tài Năng Esports

3 người theo dõi

Về chúng tôi

Chủ tịch CLB: Vũ Thanh Tùng

Số điện thoại: 0935813992

Email: vtt1309@gmail.com

THƯ MỜI THAM GIA BUỔI DÃ NGOẠI CLB ESC ĐH DUY TÂN ĐÀ NẴNG THÁNG 11/2016

THƯ MỜI THAM GIA BUỔI DÃ NGOẠI CLB ESC ĐH DUY TÂN ĐÀ NẴNG THÁNG 11/2016

CLB ESC ĐH DUY TÂN ĐÀ NẴNG - 3 NĂM MỘT CHẶNG ĐƯỜNG

-Quá trình hình thành, phát triển, những thành tích đạt được, và mục tiêu hướng tới trong tương lai của CLB ESC ĐH Duy Tân