Trang chủ / Blog / ESC - ĐH Duy Tân

ESC - ĐH Duy Tân

CLB Tài Năng Esports

3 người theo dõi

Về chúng tôi

Chủ tịch CLB: Vũ Thanh Tùng

Số điện thoại: 0935813992

Email: vtt1309@gmail.com

CLB ESC ĐH DUY TÂN ĐÀ NẴNG - 3 NĂM MỘT CHẶNG ĐƯỜNG

-Quá trình hình thành, phát triển, những thành tích đạt được, và mục tiêu hướng tới trong tương lai của CLB ESC ĐH Duy Tân

THƯ MỜI THAM GIA BUỔI DÃ NGOẠI CLB ESC ĐH DUY TÂN ĐÀ NẴNG THÁNG 11/2016

THƯ MỜI THAM GIA BUỔI DÃ NGOẠI CLB ESC ĐH DUY TÂN ĐÀ NẴNG THÁNG 11/2016