Content Marketing

By Admin | Mon, Mar 25, 2019 8:35 AM

Người làm Content Marketing là người thực hiện một nội dung có mục đích quảng bá cho Esports với một cách thể hiện ấn tượng, độc nhất và "epic". Content Marketing có thể xuất hiện dưới nhiều dạng: Infographic, Video Clip, Banner, Ảnh... độc đáo, mới lạ mà chưa có ai từng thể hiện tương tự.