Designer

By Admin | Sun, Oct 21, 2018 6:02 AM

Designer là người thực hiện việc quảng bá cho các nhân vật, sự kiện Esports thông qua việc thiết kế hình ảnh dạng banner, bandroll, ảnh, website... Designer cần có trình độ vẽ và sử dụng các công cụ vẽ ở mức độ cao.