Designer

By Admin | Sat, Dec 15, 2018 11:40 AM

Designer là người thực hiện việc quảng bá cho các nhân vật, sự kiện Esports thông qua việc thiết kế hình ảnh dạng banner, bandroll, ảnh, website... Designer cần có trình độ vẽ và sử dụng các công cụ vẽ ở mức độ cao.