Trang chủ / Campus / Bài viết / ĐIỀU LỆ CÂU LẠC BỘ ESC

ĐIỀU LỆ CÂU LẠC BỘ ESC

By Admin | Mon, Mar 25, 2019 7:55 AM

Lời nói đầu: Đây chỉ là ví dụ điều lệ mẫu. điều lệ có thể được chỉnh sửa cho phù hợp với cấu trúc CLB TTĐT của các trường đại học, cao đẳng khác nhau. Các tùy chỉnh được chú thích trong ngoặc đơn.

 

ĐIỀU LỆ CLB ESC

 

Điều 1: Định nghĩa CLB ESC

CLB ESC là một tổ chức phi chính phủ và phi lợi nhuận trực thuộc tổ chức ESC Việt Nam, được thiết lập và điều hành bởi chính các sinh viên. Thành viên của CLB ESC quan tâm đến sự phát triển của nền thể thao điện tử, kĩ năng lãnh đạo và quản lý, cũng như các cơ hội phát triển bản thân thông qua các hoạt động của CLB. 

 

Điều 2: Tên của CLB

Tên CLB được đặt theo cú pháp như sau: ESC + Tên viết tắt chính thức của trường

 

Điều 3: Mục tiêu của CLB

Mục tiêu của CLB ESC là tạo ra một nền tảng cộng đồng dành cho những sinh viên đam mê với thể thao điện tử tại trường của những thành viên trong CLB. 

 

Điều 4: Ban điều hành (BĐH) CLB

4.1 Cơ cấu

BĐH CLB phải có ít nhất 2 người để cùng san sẻ các hoạt động: 1 chủ tịch và 1 phó chủ tịch. Cơ cấu tốt nên có từ 5-20, trong đó bao gồm nhưng không giới hạn những vị trí chủ chốt như sau:

- Chủ tịch

- Phó chủ tịch nhân sự-tài chính

- Phó chủ tịch truyền thông-sự kiện

- Thư ký

- Quản lý các đội thi đấu các bộ môn thể thao điện tử

 

4.2 Nhiệm kỳ của BĐH

Nhiệm kỳ của BĐH là một năm.

 

4.3 Nhiệm vụ của BĐH

Nhiệm vụ của BĐH bao gồm nhưng không giới hạn những hoạt động như sau:

- Xây dựng các chính sách và hoạt động cho CLB

- Tổ chức các cuộc họp hàng thàng cho CLB và các cuộc thảo luận đặc biệt nếu cần thiết

- Triển khai và giám sát việc thực hiện các chính sách

- Điều phối các hoạt động của CLB

 

4.4 Quyền lợi của BĐH

- Phát triển các kĩ năng lãnh đạo thông qua các dự án hoạt động của CLB và được Vietnam Esports cấp giấy chứng nhận tham gia vào các khóa học, đào tạo của công ty

- Được ghi nhận bởi Vietnam Esports sau một năm hoạt động bằng chứng nhận. Chứng nhận này được công nhận bởi VIRESA (VietNam Recreational eSport Association.)

- Được ưu tiên khi tham gia vào các sự kiện và cơ hội của Vietnam Esports dành cho CLB, bao gồm nhưng không giới hạn: vé tham dự sự kiện, các cơ hội tuyển cộng tác viên, học bổng, thực tập trong nước, thực tập nước ngoài,…

 

Điều 5: Bầu cử những vị trí chủ chốt trong BĐH cho nhiệm kỳ mới

5.1 Tổng quan

Việc bầu chọn những vị trí chủ chốt trong BĐH nhằm chọn lựa nhân sự lãnh đạo cho hoạt động của CLB trong năm kế tiếp.

 

5.2 Một số tiêu chí bầu chọn quan trọng

- Có đam mê với CLB và nền thể thao điện tử

- GPA của học kỳ gần nhất từ 5.0 trở lên (hoặc tương đương)

- Có thời gian sinh hoạt với CLB tối thiểu 6 tháng

 

5.3 Cách thức bầu chọn

5.3.1 Bầu thường niên

- Việc bầu cử sẽ được tiến hành vào quý hoạt động cuối cùng trong nhiệm kỳ của BĐH hiện tại

- Hội đồng bầu cử sẽ được thành lập để thực hiện việc tổ chức bầu cử, kiểm phiếu, và công bố kết quả.

- Các thành viên BĐH có quyền tham gia bầu cử là thành viên có thời gian sinh hoạt với CLB tối thiểu 3 tháng.

- Phải có ít nhất 50% số thành viên tham gia buổi bầu cử bỏ phiếu bầu chọn thì kết quả mới được công nhận hợp lệ.

5.3.2 Bầu bất thường

- Việc bầu cử sẽ được tiến hành trong trường hợp có thành viên BĐH chủ chốt rút lui

- Trong vòng 1 tháng kể từ khi có thành viên rút lui, việc bầu cử cho vị trí của thành viên đó sẽ được tiến hành.

- Hội đồng bẩu cử sẽ được thành lập để thực hiện việc tổ chức bầu cử, kiểm phiếu, và công bố kết quả.

- Các thành viên BĐH có quyền tham gia bầu cử là thành viên có thời gian sinh hoạt với CLB tối thiểu 3 tháng.

- Phải có ít nhất 50% số thành viên tham gia buổi bầu cử bỏ phiếu bầu chọn thì kết quả mới được công nhận hợp lệ.

 

Điều 6: Tuyển thành viên mới cho BĐH

6.1 Tổng quan

Việc tuyển thành viên mới cho BĐH nhằm đáp ứng nhu cầu nhân sự cho hoạt động của CLB trong năm. Công tác tuyển chọn sẽ diễn ra trong vòng 1 đến 2 tháng.

6.2 Một số tiêu chí tuyển quan trọng

- Có đam mê với nền thể thao điện tử

- Ưu tiên sinh viên năm 1-2 đang theo học tại trường

- Ưu tiên GPA của học kỳ gần nhất từ 5.0 trở lên (hoặc tương đương)

6.3 Cách thức tuyển

Công tác tuyển chọn sẽ được tiến hành vào quý hoạt động đầu tiên trong nhiệm kỳ của BĐH hiện tại. Kì tuyển chọn mẫu bao gồm nhưng không giới hạn ở các vòng thi như sau:

- Vòng 1: Hồ sơ online

- Vòng 2: Hoạt động nhóm

- Vòng 3: Phỏng vấn

 

Điều 7: Công nhận CLB ESC

7.1 Tiêu chí để CLB ESC mới được công nhận chính thức

Để được tổ chức ESC Việt Nam công nhận chính thức, CLB ESC phải thỏa mãn các tiêu chí như sau:

- CLB hoàn thành tuyển thành viên mới cho BĐH

- CLB tổ chức buổi offline toàn CLB lần đầu tiên với sự tham gia của đại diện ESC Việt Nam để ra mắt BĐH mới, có bầu cử BĐH mới thành công và BĐH mới trình bày về kế hoạch hoạt động sắp tới của CLB

7.2 Quyền lợi của CLB ESC mới được công nhận chính thức

- Được công nhận trong hệ thống của ESC Việt Nam và hiển thị thông tin chính thức trên website http://esportscampus.vn

- Được hỗ trợ một phần ngân sách cho hoạt động offline toàn CLB lần đầu tiên 

- Được đề xuất và tổ chức các hoạt động liên quan đến ESC Việt Nam

- Được  tham gia vào các hoạt động chung của ESC Việt Nam

 

Điều 8: Họp hàng tháng

CLB có ít nhất một cuộc họp tất cả thành viên mỗi tháng được tổ chức tại (Tên trường Đại học của bạn). Nội dung họp nên bao gồm nhưng không giới hạn ở các chủ đề chính như sau:

- Tổng kết hoạt động tháng

- Các quyết định hoạt động quan trọng của CLB

- Các hoạt động sẽ diễn ra trong thời gian tới

Biên bản cuộc họp cần được lưu giữ bởi thư ký của CLB.

 

Điều 9: Trách nhiệm tài chính

CLB chịu trách nhiệm tài chính hoàn toàn cho tất cả các hoạt động thực hiện dưới danh nghĩa của CLB và phải tuân theo các quy định liên quan từ trường đại học, cao đẳng của CLB.

 

Điều 10: Quyền hành động dưới danh nghĩa CLB

Mọi hoạt động của CLB đều phải được ESC Việt Nam thông qua trước khi thực hiện. ESC Việt Nam sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kì hoạt động nào không được thông qua trước. Bất kì thành viên nào của CLB đều không có quyền sử dụng danh nghĩa CLB để thực hiện những hành động với mục đích cá nhân nếu không được cho phép bởi CLB.

 

Điều 11: Thay đổi điều lệ CLB ESC

Những điều lệ thuộc bản “Điều lệ CLB ESC” là các nội dung cơ bản dành chung cho tất cả thành viên của các CLB ESC trực thuộc ESC Việt Nam. Bản điều lệ trên có thể thay đổi tùy vào tình hình thực tế tại các CLB ESC thành viên. Những thay đổi trong bản điều lệ sẽ được thông qua và thông báo chính thức bởi ESC Việt Nam tới toàn bộ CLB ESC.

 

 

PHỤ LỤC I: NHIỆM VỤ CỦA NHỮNG VỊ TRÍ CHỦ CHỐT TRONG BAN ĐIỀU HÀNH CLB

I.1 Chủ tịch

Nhiệm vụ bao gồm nhưng không giới hạn như sau:

- Chủ trì tất cả các cuộc họp hàng tháng cho CLB

- Tổ chức các cuộc thảo luận đặc biệt

- Thực hiện các quy định của điều lệ

- Bổ nhiệm các ủy ban và phó chủ tịch

- Giám sát tất cả các hoạt động CLB

I.2 Phó chủ tịch nhân sự - tài chính

Nhiệm vụ bao gồm nhưng không giới hạn như sau:

- Hỗ trợ chủ tịch chủ trì tất cả các cuộc họp hàng tháng cho CLB

- Thực hiện các quy định của điều lệ

- Giám sát các hoạt động tuyển chọn và đào tạo thành viên cho CLB

- Lưu giữ hồ sơ tài chính cho CLB

- Thanh toán hóa đơn và giải ngân theo quyết định hợp lý của chủ tịch

- Lập báo cáo tài chính theo tháng, quý và năm.

I.3 Phó chủ tịch truyền thông - sự kiện

Nhiệm vụ bao gồm nhưng không giới hạn như sau:

- Hỗ trợ chủ tịch chủ trì tất cả các cuộc họp hàng tháng cho CLB

- Thực hiện các quy định của điều lệ

- Cung cấp các thông tin liên quan đến các sự kiện của CLB cho các bên liên quan

- Làm đầu mối liên lạc cho các yêu cầu bên ngoài có liên quan đến CLB

- Hỗ trợ chủ tịch chủ trì tất cả các cuộc họp hàng tháng cho CLB

- Thực hiện các quy định của điều lệ

- Giám sát các hoạt động sự kiện và giải đấu thể thao điện tử do CLB tổ chức

I.4 Thư ký

Nhiệm vụ bao gồm nhưng không giới hạn như sau:

- Ghi lại và lưu trữ thông tin chính xác của tất cả các cuộc họp

- In và phân phát tài liệu cho tất cả các cuộc họp

I.5 Quản lý các đội thi đấu

Nhiệm vụ bao gồm nhưng không giới hạn như sau:

- Tuyển chọn các thành viên thi đấu cho đội của CLB

- Cung cấp chương trình luyện tập cho các thành viên thi đấu

- Khuyến khích tinh thần thể thao và thái độ tích cực với mọi thành viên thi đấu

- Quản lý đội thi đấu ở các giải đấu thể thao điện tử

 

 

PHỤ LỤC 2: CỐ VẤN CLB      

II.1 Điều kiện để trở thành cố vấn

CLB có thể có cố vấn cho các hoạt động của CLB. Cố vấn nên là thầy/cô có phụ trách lien quan đến các họat động sinh viên của trường

II.2 Vai trò của cố vấn

Vai trò của cố vấn bao gồm nhưng không giới hạn ở các nội dung như sau:

- Là hình ảnh đại diện chính thức cho trường

- Làm việc chặt chẽ với CLB để đảm bảo mối quan hệ hợp tác với các thành viên CLB

- Tham vấn các ý tưởng phát triển phong trào CLB thể thao điện tử

- Hỗ trợ các thành viên của CLB hiểu rõ trách nhiệm của mình

- Giúp các thành viên hiểu và áp dụng các nguyên tắc dân chủ trong CLB

- Tham dự vào các cuộc họp và các hoạt động khi cần thiết để tư vấn cho các thành viên về các chính sách và thủ tục mà CLB cần thực hiện

- Đảm bảo rằng các hành động hợp lý được đưa ra nhằm đảm bảo sự an toàn và phúc lợi của các thành viên CLB

- Đảm bảo rằng các chính sách đại học thích hợp được thực thi trong CLB

III.3 Quyền lợi cho cố vấn

- Tham gia với vai trò khách mời danh dự trong các buổi họp, hội nghị, gặp mặt quy mô lớn được tổ chức trong và ngoài trường

- Được ghi nhận bởi Vietnam Esports sau một năm hoạt động bằng chứng nhận. Chứng nhận này được công nhận bởi VIRESA (VietNam Recreational eSport Association.)