Trang chủ / TRUYỀN HÌNH ESPORTS TRỰC TUYẾN / Bài viết / KTV truyền hình trực tuyến

KTV truyền hình trực tuyến

By Admin | Mon, Mar 25, 2019 8:14 AM

Kĩ thuật viên truyền hình trực tuyến là người chịu trách nhiệm tinh chỉnh các máy móc trong studio để đảm bảo việc truyền hình trực tuyến được diễn ra theo kế hoạch. Kĩ thuật viên cũng thực hiện các thay đổi về hình ảnh, máy quay, máy quay trong game để chương trình diễn ra chuẩn xác nhất như kịch bản chương trình.