Trang chủ / VẬN HÀNH GAME / Bài viết / Lập trình viên

Lập trình viên

By Admin | Mon, Mar 25, 2019 8:29 AM

Lập trình viên là người có kiến thức sử dụng các công cụ và ngôn ngữ lập trình, nhằm tạo ra các nền tảng hoặc chương trình trên máy tính, di động. Trong lĩnh vực Esports, lập trình viên có vai trò hỗ trợ cho các nền tảng dành cho Esports như website đăng kí thi đấu, chương trình trao thưởng, dự đoán v.v.