Trang chủ / TRUYỀN THÔNG & TIN TỨC / Bài viết / Quản lý cộng đồng Online

Quản lý cộng đồng Online

By Admin | Mon, Mar 25, 2019 7:54 AM

Quản lý cộng đồng Online là người thu thập, phân tích, đánh giá thông tin từ cộng đồng người chơi Esports trên mạng Internet. Từ những thông số này, quản lý cộng đồng online đưa ra thông tin tư vấn cho cộng đồng về các nhân vật, sự kiện Esports, cũng như quảng bá cho các đối tượng trên một cách hiệu quả trên phạm vi rộng và rất rộng.