Quản lý đội tuyển Esports

By Admin | Mon, Mar 25, 2019 7:56 AM

Quản lý đội là người lo công tác hậu cần cho đội tuyển Esports cũng như quản lý về mặt nhân sự, kỉ luật cũng như rèn luyện các kĩ năng ngoài thi đấu cho các tuyển thủ. Quản lý sẽ là người sắp xếp hồ sơ, giấy tờ cho các đội tuyển, xếp lịch gặp mặt và rèn luyện thể lực.