Trang chủ / TRUYỀN THÔNG & TIN TỨC / Bài viết / Quản lý mạng xã hội

Quản lý mạng xã hội

By Admin | Mon, Mar 25, 2019 7:55 AM

Quản lý mạng xã hội (Facebook) chịu trách nhiệm truyền thông tin của nhân vật, sự kiện Esports đến đông đảo người xem thông qua công cụ mạng xã hội. Quản lý MXH là người kết nối giữa các trang mạng xã hội, tạo ra nội dung hấp dẫn từ một nội dung có sẵn hoặc nội dung không có sẵn, thu hút và quảng bá một thông tin đến đông đảo người xem trên mạng xã hội, cũng như thu thập phản hồi của người hâm mộ và tiến hành phân tích về phản hồi ấy trên mạng xã hội.