Tìm kiếm câu lạc bộ

Hãy tìm kiếm thông tin về câu lạc bộ trong các trường đại học ở việt nam

Đại học FPT Hòa Lạc

CLB: Đại học FPT Hòa Lạc

Chủ tịch CLB: Lê Khắc Duẩn

Số điện thoại: 0963185036

Email: leduanc10@gmail.com