Tìm kiếm câu lạc bộ

Hãy tìm kiếm thông tin về câu lạc bộ trong các trường đại học ở việt nam

Cao đẳng Bách Việt

CLB: CĐ Bách Việt

Chủ tịch CLB: Lê Minh Hải

Số điện thoại: 0898 10 42 46