Tìm kiếm câu lạc bộ

Hãy tìm kiếm thông tin về câu lạc bộ trong các trường đại học ở việt nam

Cao đẳng Công nghệ Thông tin - TP.HCM

CLB: CĐ Công nghệ Thông tin - Tp.HCM

Chủ tịch CLB: Nguyễn Văn Toàn

Số điện thoại: 0981426596

Email: toannguyen2605@gmail.com