Tìm kiếm câu lạc bộ

Hãy tìm kiếm thông tin về câu lạc bộ trong các trường đại học ở việt nam

CĐ Cao Thắng

CLB: Cao Đẳng Kĩ Thuật Cao Thắng

Chủ nhiệm CLB: Võ Minh Quân

SĐT: 01697307365

Email: minhquan15181997@gmail.com