Tìm kiếm câu lạc bộ

Hãy tìm kiếm thông tin về câu lạc bộ trong các trường đại học ở việt nam

CĐ Công nghệ Đà Nẵng

CLB: ESC Cao đẳng Công nghệ Đà Nẵng

Chủ tịch CLB: Huỳnh Ngọc Khánh

SĐT: 0974730577

Email: campus.cdcndn@gmail.com