Tìm kiếm câu lạc bộ

Hãy tìm kiếm thông tin về câu lạc bộ trong các trường đại học ở việt nam

Đại Học Lạc Hồng

CLB: ĐẠI HỌC LẠC HỒNG

Chủ tịch CLB: Nguyễn Minh Thắng

SĐT Chủ nhiệm: 01699894724

Phó chủ nhiệm: Lê Thị Dinh

SĐT: 01679927567

Email: nguyenthang02071996@gmail.com