Tìm kiếm câu lạc bộ

Hãy tìm kiếm thông tin về câu lạc bộ trong các trường đại học ở việt nam

Đại học Bách Khoa Hà Nội

CLB: Đại học Bách Khoa Hà Nội

Chủ tịch CLB: Hoàng Minh Trưởng

SĐT Chủ tịch: 0966408808

Phó chủ tịch: Nguyễn Minh Thành

SĐT: 0962360960

Email: gullithust1997@gmail.com