Tìm kiếm câu lạc bộ

Hãy tìm kiếm thông tin về câu lạc bộ trong các trường đại học ở việt nam

Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội

CLB: Đại học Công nghệ - ĐH Quốc gia Hà Nội

Chủ tịch CLB: Lê Công Hiệp

Số điện thoại: 01666336536

Email: leconghiep3012@gmail.com