Tìm kiếm câu lạc bộ

Hãy tìm kiếm thông tin về câu lạc bộ trong các trường đại học ở việt nam

Đại học Công nghệ Đồng Nai

CLB: ĐH Công nghệ Đồng Nai (DNTU)

Chủ tịch CLB : Trần Bá Nhật

SĐT : 01282129401