Tìm kiếm câu lạc bộ

Hãy tìm kiếm thông tin về câu lạc bộ trong các trường đại học ở việt nam

Đại học Công nghệ thông tin - ĐHQG TP.HCM

CLB: ĐH Công nghệ thông tin ĐHQG - Tp.HCM

Chủ tịch CLB: Bùi Xuân Việt Anh

Số điện thoại: 0916687594

Email: 15520013@gm.uit.edu.vn