Tìm kiếm câu lạc bộ

Hãy tìm kiếm thông tin về câu lạc bộ trong các trường đại học ở việt nam

Đại học Công nghệ TP.HCM

CLB: Đại Học Công nghệ Tp.HCM (HUTECH)

Chủ tịch CLB : Hà Trần Vũ Duy

Số điện thoại : 969994282