Tìm kiếm câu lạc bộ

Hãy tìm kiếm thông tin về câu lạc bộ trong các trường đại học ở việt nam

Đại học Công nghiệp Hà Nội

CLB: Đại học Công nghiệp Hà Nội

Chủ tịch : Nguyễn Chí Hải
Email : fitget1101@gmail.com
SĐT: 0971158092