Tìm kiếm câu lạc bộ

Hãy tìm kiếm thông tin về câu lạc bộ trong các trường đại học ở việt nam

Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM

CLB: ĐH Công nghiệp thực phẩm (HUFI)

Chủ tịch CLB : Nguyễn Bá Đức

SĐT : 0928482847