Tìm kiếm câu lạc bộ

Hãy tìm kiếm thông tin về câu lạc bộ trong các trường đại học ở việt nam

Đại học Công nghiệp TP.HCM

CLB: ĐH Công Nghiệp TP.HCM (IUH)

Chủ tịch CLB: Hoàng Diệu Hiền

Email : 01267722307