Tìm kiếm câu lạc bộ

Hãy tìm kiếm thông tin về câu lạc bộ trong các trường đại học ở việt nam

Đại học Công nghiệp TP Hồ Chí Minh - Cơ sở miền Trung

CLB: Đại học Công nghiệp TP Hồ Chí Minh - Cơ sở miền Trung

Chủ tịch CLB: Ngọc Ẩn

Số điện thoại: 988451523