Tìm kiếm câu lạc bộ

Hãy tìm kiếm thông tin về câu lạc bộ trong các trường đại học ở việt nam

Đại học Cửu Long

CLB: ĐH Cửu Long (MKU)

Chủ tịch CLB : Phạm Tuân

Số điện thoại : 919432580

Email : ngleminhkhoi@gmail.com