Tìm kiếm câu lạc bộ

Hãy tìm kiếm thông tin về câu lạc bộ trong các trường đại học ở việt nam

Đại Học Duy Tân

CLB: ESC - ĐH Duy Tân

Chủ tịch CLB: Vũ Thanh Tùng

Số điện thoại: 0935813992

Email: vtt1309@gmail.com