Tìm kiếm câu lạc bộ

Hãy tìm kiếm thông tin về câu lạc bộ trong các trường đại học ở việt nam

Đại học FPT - TP.HCM

CLB: ĐH FPT - TP.HCM

Chủ tịch CLB: Nguyễn Anh Luân

Số điện thoại: 996704902