Tìm kiếm câu lạc bộ

Hãy tìm kiếm thông tin về câu lạc bộ trong các trường đại học ở việt nam

Đại học Giao thông Vận tải - Cơ sở 2

CLB: Đại Học Giao thông vận tải - CS II (UTC2)

Chủ tịch CLB : Đặng Trung Hiếu

Số điện thoại : 0934784096

Email : dangtrunghieu12362@gmail.com