Tìm kiếm câu lạc bộ

Hãy tìm kiếm thông tin về câu lạc bộ trong các trường đại học ở việt nam

Đại học Giao thông Vận Tải TP.HCM

CLB: ĐH Giao thông vận tải TP. HCM (HUT)

Chủ nhiệm CLB : Nguyễn Văn Trọng

Số điện thoại : 01655515028