Tìm kiếm câu lạc bộ

Hãy tìm kiếm thông tin về câu lạc bộ trong các trường đại học ở việt nam

Đại Học Hàng Hải

CLB: Đại học Hàng Hải Việt Nam

Chủ tịch CLB : Chu Văn Phúc 

SĐT : 01283221029

Email : phuckellyhp@gmail.com