Tìm kiếm câu lạc bộ

Hãy tìm kiếm thông tin về câu lạc bộ trong các trường đại học ở việt nam

Đại học Hoa Sen

CLB: Đại Học Hoa Sen (HSU)

Chủ tịch CLB : Lại Văn Hoàng Sang

SĐT : 01698118082