Tìm kiếm câu lạc bộ

Hãy tìm kiếm thông tin về câu lạc bộ trong các trường đại học ở việt nam

Đại Học Khoa Học Huế

CLB: Đại Học Khoa Học Huế

Chủ tịch CLB: Nguyễn Văn Thuận

Số điện thoại: 01216691470