Tìm kiếm câu lạc bộ

Hãy tìm kiếm thông tin về câu lạc bộ trong các trường đại học ở việt nam

Đại học Khoa học Tự Nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội

CLB: Đại học KHTN Hà Nội

Chủ tịch CLB: Tạ Minh Đức

Số điện thoại: 01655836187

Email: taminhduc001@gmail.com