Tìm kiếm câu lạc bộ

Hãy tìm kiếm thông tin về câu lạc bộ trong các trường đại học ở việt nam

Đại học Khoa học Tự nhiên - ĐHQG TP.HCM

CLB: ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐHQG TP..HCM (HCMUS)

Chủ tịch CLB :Nguyễn Ngọc Anh Tuấn

Số điện thoại : 0948593594