Tìm kiếm câu lạc bộ

Hãy tìm kiếm thông tin về câu lạc bộ trong các trường đại học ở việt nam

Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - TP.HCM

CLB: Đại Học Khoa học Xã hội và Nhân văn ĐHQG - Tp.HCM (HCMUSSH)

Chủ tịch : Nguyễn Lâm

SĐT : 01658565293

Email: lamnguyen05121997@gmail.com