Tìm kiếm câu lạc bộ

Hãy tìm kiếm thông tin về câu lạc bộ trong các trường đại học ở việt nam

Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

CLB: Đại học Kinh doanh Công nghệ HN

Chủ tịch CLB: Nguyễn Huyền Hoa

Số điện thoại: 01654438585

Email: hoahipp998@gmail.com