Tìm kiếm câu lạc bộ

Hãy tìm kiếm thông tin về câu lạc bộ trong các trường đại học ở việt nam

Đại Học Kinh Tế Đà Nẵng

CLB: Đại Học Kinh Tế Đà Nẵng

Chủ tịch CLB: Phạm Lê Minh Hùng

Số điện thoại: 01234150195

Email: Plmh1501@gmail.com