Tìm kiếm câu lạc bộ

Hãy tìm kiếm thông tin về câu lạc bộ trong các trường đại học ở việt nam

Đại học Kinh tế Quốc dân

CLB: Đại học KTQD Hà Nội

Chủ tịch CLB: Trần Tuấn Đạt

Số điện thoại: 01668017729

Email: tuandat.tieudatdat@gmail.com