Tìm kiếm câu lạc bộ

Hãy tìm kiếm thông tin về câu lạc bộ trong các trường đại học ở việt nam

Đại học Kinh tế TP.HCM

CLB: Đại Học Kinh tế TP.HCM (UEH)

Chủ tịch CLB : Nguyễn Mạnh Cường

Số điện thoại: 01689346069