Tìm kiếm câu lạc bộ

Hãy tìm kiếm thông tin về câu lạc bộ trong các trường đại học ở việt nam

Đại Học Kỹ Thuật Công Nghiệp Thái Nguyên

CLB: Đại Học Kỹ Thuật Công Nghiệp Thái Nguyên

Chủ tịch CLB : Hoàng Minh Huân
Email: tuoigiks@gmail.com 
SĐT: 0972 733 223