Tìm kiếm câu lạc bộ

Hãy tìm kiếm thông tin về câu lạc bộ trong các trường đại học ở việt nam

Đại học Lao động Xã hội

CLB: Đại học Lao động Xã hội

Chủ tịch CLB: Phạm Hữu Khánh

Số điện thoại: 01659744527

Email: keothich@gmail.com