Tìm kiếm câu lạc bộ

Hãy tìm kiếm thông tin về câu lạc bộ trong các trường đại học ở việt nam

Đại học Luật Hà Nội

CLB: Đại học Luật Hà Nội

Chủ tịch CLB: Dư Minh Tiến

SĐT Chủ tịch CLB: 0969185278

Email: minhtienlhn@gmail.com