Tìm kiếm câu lạc bộ

Hãy tìm kiếm thông tin về câu lạc bộ trong các trường đại học ở việt nam

Đại học Luật TP.HCM

CLB: ĐH Luật TP.HCM (ULAW)

Chủ tịch CLB : Châu Nguyễn Thiên Chương

Số điện thoại : 0902171615

Email :chaunguyenthienchuong@gmail.com