Tìm kiếm câu lạc bộ

Hãy tìm kiếm thông tin về câu lạc bộ trong các trường đại học ở việt nam

Đại học Mỏ - Địa chất

CLB: Đại học Mỏ Địa chất

Chủ tịch CLB: Vũ Duy Cường

Số điện thoại: 01647123127

Email: duycuong.vu126@gmail.com