Tìm kiếm câu lạc bộ

Hãy tìm kiếm thông tin về câu lạc bộ trong các trường đại học ở việt nam

Đại học Ngân hàng TP.HCM

CLB: ĐH Ngân Hàng TP.HCM

Chủ tịch CLB: Dương Huỳnh Trung Thành

Số điện thoại: 0962 554 190