Tìm kiếm câu lạc bộ

Hãy tìm kiếm thông tin về câu lạc bộ trong các trường đại học ở việt nam

Đại học Ngoại ngữ Tin học TP.HCM

CLB: ĐH Ngoại ngữ Tin học Tp.HCM (HUFLIT)

Chủ tịch CLB : Trần Ngọc Kiều Duyên

Số điện thoại : 0898858251